Ładowanie...
ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl +48 16 670 72 70 sp14@um.przemysl.pl

Pedagog i Psycholog

Informacja dla rodziców

Witam Państwa w imieniu swoim i Pani pedagog w roku szkolnym 2020/2021. Zapraszam do zapoznania się z informacją o charakterze naszej pracy oraz z wykazem godzin pracy w bieżącym roku szkolnym.

Anna Ziemska-psycholog szkolny
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 14
W PRZEMYŚLU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr. 14 w Przemyślu, zatrudnieni są specjaliści: PSYCHOLOG I PEDAGOG , aby pomóc Państwa dziecku w:

  • pokonywaniu trudności z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego
  • rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych: kłótni, nieporozumień i sprzeczek
  • w sytuacjach dokuczania, wyśmiewania i odrzucenia przez rówieśników
  • pokonywaniu problemów okresu wczesnej adolescencji
  • radzeniu sobie z problemami rodzinnymi – rozwód rodziców, wyjazd jednego z rodziców zagranicę, w sytuacjach konfliktowych i chorobach

Oprócz problemów z jakimi zgłaszają się uczniowie, gabinet psychologa i pedagoga odwiedzany jest także po to, aby opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, wyciszyć emocje i uspokoić się. Wymyślamy wspólne rozwiązanie problemu, chwalimy za sukcesy, opowiadamy, jak poradzić sobie z trudnościami, aby wspólnie cieszyć się pozytywnymi wynikami!

DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENI SĄ RODZICE I NAUCZYCIELE ABY WSPÓLNIE WYPRACOWAĆ NAJLEPSZE METODY POMOCY DZIECKU.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi specjalista terapii pedagogicznej. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami: zatrudnieni są surdopedagog, tyflopedagog, rewalidator, socjoterapeuta i nauczyciel wspomagający.

Nowa lokalizacja gabinetu psychologiczno-pedagogicznego - parter obok biblioteki.

Godziny pracy Pedagoga - Danuta Żelazko
Poniedziałek 8.00 -12.00
Wtorek 10.45 – 15.05
(13.05 – 14.05 3 x w miesiącu,
14.05 – 15.05 1 x w miesiącu rewalidacja)
Środa 7.45 – 15.50
(TUS – zajęcia grupowe)
Czwartek 12.00 – 15.30
Piątek 7. 25 – 11.30
(7.25 – 10.25 rewalidacja)
 
Godziny pracy Psychologa - Anna Ziemska
Poniedziałek 11.15 – 15.25
(14.05 - 15.20 rewalidacja)
Wtorek 7.00 – 12.00
(7.00 – 7.45 rewalidacja)
Środa 7.45 – 15.50
(TUS – zajęcia grupowe)
Czwartek 8.00 - 11.30
Piątek 11.15 - 14.30

Indywidualne spotkania z psychologiem lub pedagogiem na terenie szkoły, proszę umawiać telefonicznie.