Pedagog i Psycholog

Informacja dla rodziców

Witam Państwa w imieniu swoim i Pani pedagog w roku szkolnym 2019/2020. Zapraszam do zapoznania się z informacją o charakterze naszej pracy oraz z wykazem godzin pracy w bieżącym roku szkolnym.

Anna Ziemska-psycholog szkolny
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 14
W PRZEMYŚLU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr. 14 w Przemyślu, zatrudnieni są specjaliści: PSYCHOLOG I PEDAGOG , aby pomóc Państwa dziecku w:

  • pokonywaniu trudności z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego
  • rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych: kłótni, nieporozumień i sprzeczek
  • w sytuacjach dokuczania, wyśmiewania i odrzucenia przez rówieśników
  • pokonywaniu problemów okresu wczesnej adolescencji
  • radzeniu sobie z problemami rodzinnymi – rozwód rodziców, wyjazd jednego z rodziców zagranicę, w sytuacjach konfliktowych i chorobach

Oprócz problemów z jakimi zgłaszają się uczniowie, gabinet psychologa i pedagoga odwiedzany jest także po to, aby opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, wyciszyć emocje i uspokoić się. Wymyślamy wspólne rozwiązanie problemu, chwalimy za sukcesy, opowiadamy, jak poradzić sobie z trudnościami, aby wspólnie cieszyć się pozytywnymi wynikami!

DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENI SĄ RODZICE I NAUCZYCIELE ABY WSPÓLNIE WYPRACOWAĆ NAJLEPSZE METODY POMOCY DZIECKU.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi specjalista terapii pedagogicznej. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami: zatrudnieni są surdopedagog, tyflopedagog, rewalidator, socjoterapeuta i nauczyciel wspomagający.

Nowa lokalizacja gabinetu psychologiczno-pedagogicznego - parter obok biblioteki.

Godziny pracy Pedagoga - Danuta Żelazko
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 10.00 - 15.00
Środa 11.00 – 16.0
Czwartek 10.30 - 14.30
Piątek 8.35 - 12.35
 
Godziny pracy Psychologa - Anna Ziemska
Poniedziałek 9.30 – 15.00
Wtorek 10.00 – 14.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 7.45 – 11.45
Piątek 9.30 – 14.00

Ostatnia edycja: 2019-09-21