Kadra

Dyrekcja
Małgorzata Kozaczenko
Bogusław Klisowski
Nauczyciele klas I-III
Małgorzata Chamera
Anna Charatonik
Ewa Dec
Dorota Geleta
Iwona Hus
Anna Morawska
Bogumiła Nowak
Anita Seneczko
Joanna Wereda
Biblioteka
Marzena Kędzierska
Agnieszka Głużycka-Choma
Świetlica
Anna Chromiak
Ewa Karpierz
Anna Morawska
Ewelina Blatkiewicz-Łabińska
Monika Wieszczek
Małgorzata Mościcka
Grzegorz Brzezicki
Dubaniowska Ewa
Ner-Marciniak Joanna
Specjaliści
Danuta Żelazko - pedagog
Bernadetta Guzik - logopeda
Julitta Tymczyszyn - surdopedagog
Joanna Demko - tyflopedagog
Anna Ziemska - psycholog
Małgorzata Szturm-Mendychowska - rewalidator
Alicja Skrabalak - doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny
Nauczyciele klas IV-VIII
Małgorzata Kozaczenko - język polski
Elżbieta Gradowska-Gibała - język polski
Ewa Leszczyńska-Świeży - język polski
Sabina Bednarczyk - język polski
Beata Wasyliszyn - język polski
Danuta Piątek - język polski
Joanna Tomaka-Chlipała - historia i społeczeństwo
Elżbieta Dybek - historia i wiedza o społeczeństwie
Ewa Dubaniowska - historia i społeczeństwo
Halina Dębicka - plastyka
Agnieszka Marcińczak - muzyka, świetlica
Katarzyna Terlecka-Kurcz- język angielski, informatyka
Małgorzata Tabinowska-Osada - język angielski
Agnieszka Gajda - język angielski
Magdalena Augustyn - język angielski (urlop)
Piotr Tomusiak - język angielski
Roman Drzymała - język angielski
Beata Opałka - język angielski (zastępstwo)
Maria Rabska - język niemiecki
Katarzyna Szewczyk - język niemiecki
Małgorzata Gajewska - matematyka
Izabela Katyńska - matematyka
Magdalena Koszykowska - matematyka
Renata Ruszczak- matematyka
Dorota Zych - matematyka
Dorota Rogoz-Siepioła - geografia, historia
Beata Kurzepa - geografia
Andrzej Siwy - biologia
Małgorzata Dziumak - chemia
Barbara Gawron - informatyka, technika 
Andrzej Zych - informatyka
Marta Wanat -  edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka
Dorota Rubin-Kaszycka - fizyka, matematyka
Bogusław Klisowski - fizyka, informatyka
Aneta Równicka - wychowanie fizyczne
Edyta Buława-Sieńko - wychowanie fizyczne
Grzegorz Brzezicki - wychowanie fizyczne
Piotr Kroczek - wychowanie fizyczne
Tomasz Michalski - wychowanie fizyczne
Przemysław Korobczak - wychowanie fizyczne
Mateusz Kroczek - wychowanie fizyczne
Mariusz Zamirski - wychowanie fizyczne
Joanna Ner-Marciniak - wychowanie fizyczne
Piotr Kowalski - wychowanie fizyczne
>Daniel Puchalski - wychowanie fizyczne
ks. Tadeusz Baj - religia
ks. Andrzej Socha - religia
Agata Łamasz - religia
ks. Sławomir Jakubowski - religia

Ostatnia edycja: 2019-10-04