Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 14

Idea powołania do życia szkoły Podstawowej Nr 14 w Przemyślu wiąże się z rokiem 1958. Wtedy to w całym kraju rozpoczęły się przygotowania do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. W Warszawie zapadła decyzja, by „... naród polski uczcił Tysiąclecie swej państwowości przez zbudowanie kosztem społecznym tysiąca nowych szkół ...”. Powołany, więc został w Przemyślu specjalny Komitet, który miał się zająć przygotowaniem i organizacją budowy szkoły "Pomnika Tysiąclecia".

Plac budowy szkoły 'Pomnika Tysiąclecia' w Przemyślu
Plac budowy szkoły "Pomnika Tysiąclecia" w Przemyślu

Po podjęciu decyzji o budowie pojawił się problem z lokalizacją nowej szkoły. Pierwotnie budynek miał stanąć przy ulicy Krasińskiego, później brano pod uwagą teren targowiska przy ulicy Focha, ale i z tego pomysłu zrezygnowano, gdyż „.... teren targowiska jest terenem zalewowym, przez to stwarza możliwość zarażenia dzieci tężcem ...”. Zrezygnowano również z placu przy ulicy Stanisława Augusta, ze względu na „... fizjografię terenu i jego podmokłość ...”. Ostatecznie zdecydowano, że nowa szkoła powstanie przy ulicy Borelowskiego, na miejscu starej Szkoły Podstawowej Nr 7 (mieszczącej się w budynkach po dawnej fabryce chemicznej „Aja”).

Po wyburzeniu starej szkoły i poszerzeniu działki do 80 arów w marcu 1961 roku rozpoczęto budowę nowej placówki oświatowej. Trzeba tutaj podkreślić, że prace budowlane w przeważającej większości sfinansowane zostały ze środków społecznych. Było to możliwe dzięki dobrowolnemu opodatkowaniu swoich dochodów przez mieszkańców grodu nad Sanem. W sumie zebrano ponad 6.700.000 złotych, czyli prawie całość potrzebnej kwoty.

Plac budowy szkoły w Przemyślu

Prace budowlane posuwały się w szybkim tempie i już po dwóch latach w listopadzie 1963 roku obiekt liczący 15 sal lekcyjnych i kilka pomieszczeń pomocniczych był gotowy. Uroczyste oddanie szkoły odbyło się 19 listopada 1963 roku. Aktu otwarcia dokonał wicepremier państwa Piotr Jaroszewicz.

Na uroczystość przybyły także ówczesne władze lokalne oraz mieszkańcy Przemyśla.
Na uroczystość przybyły także ówczesne władze lokalne oraz mieszkańcy Przemyśla.
Na uroczystość przybyły także ówczesne władze lokalne oraz mieszkańcy Przemyśla.

W pierwszym roku istnienia szkoły grono pedagogiczne liczyło 18 osób. Byli to:

 • Henryk Lenart- kierownik szkoły
 • Wanda Chruszczyk- z-ca kierownika szkoły
 • Maria Frydel
 • Adamina Gunia
 • Helena Gren
 • Genowefa Kaszycka
 • Bogumiła Kabota
 • Maria Kawiak
 • Wiesława Kozłowska
 • Lidia Leszczyńska
 • Janina Olbert
 • Paulina Paczewska
 • Wojciech Rubińkowski
 • Eugeniusz Stanisławski
 • Maria Siemaszko
 • Lidia Stefaniak
 • Stefania Wlazły
 • Stanisława Zapałowicz

Pierwszą sekretarką była p. Barbara Brąglewicz, a woźnym p. Leopold Markowski.

Histora szkoły podstawowej nr 14

Od początku istnienia „Czternastka” uchodziła (zresztą tak jest do dziś) za szkołę wzorcową. W jednym z dokumentów pochodzących z lat 60–tych czytamy „ ... Władze oświatowe, dyrekcja i grono nauczycielskie stworzyły młodzieży naszej szkoły dobre warunki do nauki i spędzania wolnego czasu. Lekcje odbywają się w wyposażonych pracowniach pod kierunkiem specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych ...".

Histora szkoły podstawowej nr 14

Jak wspomina była dyrektor szkoły p. Wiesława Skotnicka, „Czternastka” od początku szczyciła się dużymi osiągnięciami w dziedzinie sportu oraz czołowymi miejscami zdobywanymi we wszelkich konkursach i olimpiadach odbywających się w regionie (z języka polskiego, języka rosyjskiego, biologii, matematyki, historii, geografii, fizyki, chemii).

W tamtych czasach w szkole prężnie działały kluby sportowe oraz (w latach 1978–1987) klasy z poszerzonym programem kultury fizycznej. Zajęcia sportowe odgrywały (i odgrywają) bardzo ważną rolę w programie wychowawczym szkoły. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli WF–u, a szczególnie znanego sportowca Jarosława Kłymińskiego (równocześnie trenera lekkiej atletyki i wizytatora) startowali we wszystkich zawodach sportowych na szczeblu miasta i regionu. Zajmując czołowe lokaty w zawodach ogólnopolskich rozsławili oni szkołę i Przemyśl w całym kraju. Osiąganie takich sukcesów w dziedzinie sportu i nauki możliwe było z jednej strony dzięki zaangażowaniu i zdolnościom uczniów „Czternastki”, z drugiej strony - pasji z jaką pedagodzy tej szkoły traktowali swoje obowiązki.

Histora szkoły podstawowej nr 14

W szkole działało wówczas wiele kół zainteresowań, w których właśnie ci najzdolniejsi poszerzali wiedzę z ulubionych przez siebie dziedzin. W szkole istniały koła: polonistyczne, rusycystyczne, matematyczne, historyczne, plastyczne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne, sportowe. Działały także organizacje takie jak: ZHP, TPD, PTTK, LOK, SKO, LOP, PCK oraz, co przypomina specyfikę tego okresu, Szkolne Koło Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, Koło Przyjaciół Partii oraz Klub Wiedzy o Partii.


Ostatnia edycja: 2018-05-02