Ładowanie...
ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl +48 16 670 72 70 sp14@um.przemysl.pl

Biblioteka

Biblioteka szkolna SP 14

Biblioteka szkolna jako „Centrum multimedialne” spełnia ważną rolę w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci. Ponadto nauczyciele bibliotekarze sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami przebywającymi w czytelni w trakcie przerw oraz przed i po zajęciach lekcyjnych. Systematycznie współpracują z innymi nauczycielami w zakresie planowania pracy biblioteki, prowadzenia zajęć bibliotecznych, realizacji ścieżek edukacyjnych, organizacji imprez i konkursów, przygotowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych potrzebnych do prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów, kształtowania umiejętności korzystania ze źródeł informacji i popularyzacji czytelnictwa.

Opiekunowie: Agnieszka Głużycka-Choma, Maciej Jagustyn

Regulamin
 1. Biblioteka szkolna zapewnia pomieszczenia wypożyczalni
 2. Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie oraz inne osoby wymienione w art. 24 Statutu Szkoły.
 3. Uczniów klas I-III zapisują do biblioteki wychowawcy.
 4. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do końca maja.
 5. Godziny otwarcia biblioteki w danym roku szkolnym zatwierdza dyrektor szkoły.
 6. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
 8. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubione lub zniszczone książki.
 9. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 10. Płaszcze, teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
 11. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać swoje nazwisko i klasę do książki obecności.
 12. Z czytelni może korzystać wyłącznie osoba zapisana do biblioteki szkolnej.
 13. W czytelni można korzystać ze wszystkich dostępnych zbiorów.
 14. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 15. Regulamin biblioteki stanowi część Statutu Szkoły.