Uwaga obiekt monitorowany

2019-05-06
Uwaga obiekt monitorowany image .

Uwaga obiekt monitorowany

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, z późn. zm.)dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem  danych  osobowych  z  systemu  monitoringu  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  14 im. Zjednoczonej Europyz siedzibą w Przemyślu przy  ul. Borelowskiego 12, reprezentowana przez Dyrektora, tel.16 670 72 70;sp14@um.przemysl.pl;
 2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest pod  adresem  email:  iodedukacja@um.przemysl.pl;
 3. Zbieranie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”),  oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996);
 5. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to odbiorca uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską);
 6. Monitoring obejmuje:
 1. bramę wjazdową na teren placówki, wejście główne do budynku,
 2. plac zabaw na dziedzińcu szkoły,
 3. korytarze szkolne na parterze (schody i Galeria sztuki; schody obok sali gimnastycznej oraz na I piętrze (sklepik szkolny, schody przy sklepiku, wejście do sal nr 16, 17), korytarze przy boksach w szatni szkolnej;
 1. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres 30 dni, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostaną zabezpieczone jako dowód w prowadzonym postępowaniu do czasu jego zakończenia;
 2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo  dostępu do swoich danych osobowych,prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonychw art. 18 RODO;
 3. Dane nie będą podlegały profilowaniu;
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wróć do listy

Najnowsze

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego image
160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Czytaj »

XVI Międzyszkolny, Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek image
XVI Międzyszkolny, Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Czytaj »