Informacja o usługach dla osób niesłyszących

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje, że osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się podczas załatwiania spraw mogą skorzystać:

  • z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.
  • ze środków wspierających komunikowanie się, tj. strony internetowej szkoły (www.sp14.pl) oraz poczty elektronicznej (szkola@sp14.pl lub sp14@um.przemysl.pl).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami szkoły.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).


Ostatnia edycja: 2024-02-22