Ładowanie...
ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl +48 16 670 72 70 sp14@um.przemysl.pl

Informacja o usługach dla osób niesłyszących

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje, że osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się podczas załatwiania spraw mogą skorzystać:

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami szkoły.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).