Ładowanie...
ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl +48 16 670 72 70 sp14@um.przemysl.pl

Organizacja pracy stołówki szkolnej

.

 

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian w organizacji pracy świetlicy i stołówki szkolnej przekazuję Państwu bardzo ważne komunikaty:

  1. Kuchnia rozpocznie gotowanie posiłków od 7 września (czwartek).
  2. Koszt dwudaniowego obiadu wynosi 5 zł.
  3. Jadłospis na dany tydzień będzie wywieszany na drzwiach wejściowych do szkoły oraz wysyłany przez Librusa rodzicom dzieci stołujących się w szkole. Tą samą drogą będziemy przekazywać kwotę opłaty za dany miesiąc.
  4. Opłat za obiady należy dokonywać na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu

22 1560 0013 2491 2482 6000 0001  

tytułem „Opłata za obiady ………………………….. (imię i nazwisko dziecka + klasa)

bezwzględnie do 10 dnia miesiąca.

  1. Odpisu będzie można dokonać tylko po pisemnym powiadomieniu szkoły o niekorzystaniu z opłaconego obiadu najpóźniej do godziny 8.00 dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.

Informację o rezygnacji z obiadu należy przesłać w następujący sposób: Librus – konto rodzica – wiadomości - sekretariat – p. Katarzyna Bednarz.