Konkursy dla Niepodległej - ogłoszenie

2018-10-19
Konkursy dla Niepodległej - ogłoszenie image Sabina Bednarczyk

            Z okazji zbliżającego się  jubileuszowego Święta Niepodległości  zapraszamy wszystkie klasy  4 - 8 do wzięcia udziału w Konkursach dla Niepodległej.

Laureaci poszczególnych  kategorii zaprezentują się w uroczystym podsumowaniu konkursów, które odbędzie się 9 listopada 2018 r.

Przygotowaliśmy dla Was następujące konkursy:

 1. Konkurs  plastyczny na plakat o Święcie Niepodległości dla klas 4 - 6
 2. Konkurs historyczno-informatyczny na prezentację multimedialną ,,Drogi do niepodległości – od 1795 do 1989”  dla klas 7 - 8
 3. Konkurs  piosenki  patriotycznej ,,Śpiewamy dla Niepodległej” dla klas 4 - 8
 4. Konkurs  fotograficzny  ,,A to Polska właśnie”  dla klas 4 - 8
 5. Konkurs  recytatorski ,,Poeci o Niepodległej” dla klas 4 - 8
 6. Rodzinny konkurs literacki ,,Ojczyzna w życiu  mojej rodziny” dla uczniów klas 4 - 8 i ich rodzin

 

Regulaminy konkursów

 

Konkurs  plastyczny na plakat o Święcie Niepodległości dla klas 4 – 6

 • Każda klasa 4, 5  i 6 przygotowuje dowolną techniką (w formacie A2 - A3) jeden plakat na temat Święta Niepodległości.
 • Praca może być wykonana przez jedną lub więcej osób z danej klasy.
 • Podpisany plakat należy oddać organizatorom  konkursu do 5 listopada.
 • Nagrodzone prace zostaną pokazane podczas uroczystego podsumowania konkursów.  

 

Konkurs na historyczno-informatyczny na prezentację multimedialną

,,Drogi do niepodległości – od 1795 do 1989”  dla klas 7 – 8

 • Każda klasa 7 i 8  przygotowuje jedną prezentację multimedialną związaną ze Świętem Niepodległości.
 • Temat prezentacji to ,,Drogi do niepodległości – od 1795 do 1989” 
 • Prezentacja ma być projektem wykonanym przez grupę uczniów z danej klasy.
 • Prezentacja może zawierać od 20 do 30 slajdów i nie może trwać dłużej niż 6 minut.
 • Prezentacje należy przekazać / przesłać organizatorom konkursu do 5 listopada.
 • Nagrodzone prezentacje zostaną przedstawione  przez ich autorów podczas uroczystego podsumowania konkursów.  

Konkurs  piosenki patriotycznej ,,Śpiewamy dla Niepodległej”  dla klas 4 – 8

 • Każdą klasę (od 4 do 8)  reprezentuje jeden wokalista, duet, grupa lub chór (może być cała klasa).
 • Reprezentanci przygotowują jeden utwór o tematyce patriotycznej.
 • Reprezentanci klas wezmą udział w przesłuchaniach  (do 7 listopada), które pozwolą wyłonić laureatów konkursu wokalnego.
 • Zwycięzcy wystąpią podczas uroczystego podsumowania  konkursów.  

 

Konkurs  fotograficzny  ,,A to Polska właśnie”  dla klas 4 – 8

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas  4 - 8.
 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.
 •  Uczestnicy konkursu wykonują fotografię (lub serię zdjęć, ale maksymalnie 4) na  temat ,,A to Polska właśnie”.
 • Podpisane zdjęcia (w formacie przynajmniej 10 x15 cm  lub większym) należy przekazać organizatorom  konkursu do 5 listopada. 
 • Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania konkursów.  

 

Konkurs  recytatorski ,,Poeci o Niepodległej” dla klas 4 – 8

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 8.
 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.
 • Uczestnicy konkursu przygotowują recytację jednego utworu o tematyce patriotycznej.
 • Zgłoszeni recytatorzy wezmą udział w eliminacjach  (do 5 listopada),  które pozwolą wyłonić laureatów konkursu.
 • Zwycięzcy wystąpią podczas uroczystego podsumowania  konkursów.  

 

Rodzinny konkurs literacki ,,Ojczyzna w życiu mojej rodziny”

dla uczniów  klas 4 -8 i ich rodzin

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas od 4 do 8 oraz ich rodzin.
 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.
 • Praca konkursowa może być wykonana samodzielnie przez ucznia lub przy współpracy rodziny- rodziców, dziadków czy rodzeństwa.
 • Temat  konkursowej pracy literackiej to: ,,Ojczyzna w życiu mojej rodziny”.
 • Pracę należy napisać na komputerze i oddać (do 5 listopada) nauczycielowi języka polskiego.
 • Do pracy można dołączyć zdjęcia lub elementy multimedialne (np. prezentację).
 • Laureaci zaprezentują swoje prace podczas uroczystego podsumowania konkursów.  

   Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji, terminów i miejsc przesłuchań będą przekazywane na bieżąco!

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów!

         Organizatorzy

rozeta2.jpg                                    Zespół Humanistyczny

Wróć do listy

Najnowsze

ROZDANIE NAGRÓD W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM image
ROZDANIE NAGRÓD W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

Czytaj »

XIII Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim image
XIII Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim

Czytaj »