Ładowanie...
ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl +48 16 670 72 70 sp14@um.przemysl.pl

Konkurs historyczny „Walka Polaków o niepodległość w latach 1797-1918 i heroizm Orląt Przemyskich”.

24 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu, która przejęła Gimnazjum nr 1 im. Orląt Przemyskich odbyła się X edycja finału konkursu historycznego „Walka Polaków o niepodległość w latach 1797-1918 i heroizm Orląt Przemyskich”.

Celem konkursu było przybliżenie młodzieży sylwetek „Orląt Przemyskich”, którzy swoim życiem i walką o wolną i niepodległą Ojczyznę odcisnęli piętno na historii naszego regionu. Konkurs miał również na celu popularyzację wiedzy związanej z walką Polaków
o niepodległość od momentu utraty Ojczyzny do jej odzyskania.

Organizatorami konkursu były: Instytut Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Archiwum Państwowe w Przemyślu. Patronat zaś objął Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski.

Konkurs wiedzy składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Do części ustnej zakwalifikowali się tylko finaliści, którzy najlepiej napisali test.

            Jury, w skład którego weszły następujące osoby: dr Elżbieta Dybek – przewodnicząca, mgr Anna Nowak, mgr Małgorzata Kozaczenko i mgr Bogusław Klisowski, przyznało I miejsce – Wiktorii Markiewicz, II miejsce – Kamili Bąk, III – Oliwii Bronickiej IV – Małgorzacie Tkacz oraz V miejsce Julii Bilińskiej.

Finaliści musieli wykazać się dużą wiedzą dotyczącą tematyki konkursu, dlatego czekały na nich cenne nagrody. Pierwszą nagrodę – wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego – ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, którą w imieniu europosła wręczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 – mgr Małgorzata Kozaczenko, drugą nagrodę ofiarowała Dyrektor Instytutu Historii PWSW dr Irena Kozimala, trzecią – Radny Miasta Przemyśla Maciej Kamiński, czwartą zaś Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu – mgr Bogusław Klisowski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od Pani Anny Nowak – Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu.

            Koordynatorem konkursu była dr Elżbieta Dybek.