Oferta grupowego ubezpieczenia InterRisk

2017-09-12
Oferta grupowego ubezpieczenia InterRisk image

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus:

- wysokość sumy ubezpieczenia 14000 zł.

- składka za jedną osobę wynosi 36 zł.

Szczegółowe informacje poniżej.

InterRisk TU S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział w Rzeszowie

ul. Kopisto 88/510. 35-315 Rzeszów

tei. (17) 853 39 23. fax. (17) 852 62 62

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Pius

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr
01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

INFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYM

Nazwa ubezpieczającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PRZEMYŚLU

Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia: 400

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy

UBEZPIECZENI: dzieci, uczniowie, studenci i pracownicy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PRZEMYŚLU

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA OCHRONA PLUS

świadczenie

Wysokość świadczenia

Wysokość sumy ubezpieczenia (SU)

1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% su

2. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

3. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowe 1% SU

5. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% SU

6. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU

14 000 zł

7. pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

8. trwałe inwalidztwo częściowe

zgodnie z tabelą nr 4 OWU

9. złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów

zgodnie z tabelą nr 5 OWU

10. nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem

5% SU

11. uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych

1%SU

12. wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

OPCJE DODATKOWE

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU. IV stopień -

50% SU

2 000 zł

Opcja Dodatkowa Da . pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% SU za każdy dzień (świadczenie oc trzeciego dn:3

pobytu)

5 000 zł

Opcja Dodatkowa 05 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby

1% SU za każdy dzień (świadczenie cd trzeciego dnia

pobytu)

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 20% SU podlimit na rehabilitację 500 zł

600 zł

Opcja Dodatkowa Dl3 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 10% SU

5 000 zł

Składka za 1 osobę: 36 zł.

Wróć do listy

Galeria

Oferta grupowego ubezpieczenia InterRisk mainImage

ubezpieczenie

2018-04-09

Najnowsze

Pożegnanie absolwentów

Czytaj »

Już za chwilę wakacje ...

Czytaj »