Ewaluacja w naszej szkole.

2017-02-26

W dniach 10.01. - 13.02.2017 r. w naszej szkole odbyła się ewaluacja
zewnętrzna, którą przeprowadzili ewaluatorzy KO w Rzeszowie.
Badano prace szkoły w zakresie dwóch wymagań:
1) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;
2) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji.

Raport końcowy potwierdził wysoką jakość pracy szkoły, co z jednej
strony daje nam ogromną satysfakcję, a z drugiej mobilizuje do coraz
większej aktywności.
Poniżej najważniejsze zapisy z 31 - stronicowego raportu.

Wróć do listy

Najnowsze

Rajd klas 7a i 7c image
Rajd klas 7a i 7c

Czytaj »

Wycieczka klasy 6c w Bieszczady image
Wycieczka klasy 6c w Bieszczady

Czytaj »