Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/17
Przewodnicząca: Aleksandra Staszków - klasa 6a
Zastępca: Oliwier Gierczak - klasa 6c
Skarbnik: Adam Równicki - klasa 6c
Sekretarz: Elżbieta Szelążek - klasa 6c

Ostatnia edycja: 2018-05-02