Szkoła Podstawowa nr 14
im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu

Aktualności

Zobacz wszystkie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych

Ogłoszenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu, tel: 16 670 72 70, mail: szkola@sp14.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl.
 3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a, h ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie:

-  firma Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
    ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice oraz

- NZOZ Optima, Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 32

 1. Dane Państwa będą przechowywane na czas realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w placówce oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania
  i przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

 

 

Przemyśl, dn.25 maja 2018 r                                Małgorzata Kozaczenko

                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14

                                                                        im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu

Święto Konstytucji 3 Maja image

Święto Konstytucji 3 Maja

Ogólnoszkolne

W poniedziałek 31 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym mieli okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim, muzycznym oraz aktorskim i tanecznym. Wszyscy zaproszeni uczniowie naszej szkoły byli zachwyceni wykonaniem oraz strojami artystów.

Święto Szkoły dzień 2 image

Święto Szkoły dzień 2

Ogólnoszkolne

Drugi dzień Święta Szkoły rozpoczał się mszą św. w Kościele Św. Brata Alberta, po której uczniowie zgromadzili sie na uroczystym apelu. Zgodnie z tradycją, wyróżniający się pod względem osiągnięć naukowych i sportowych uczniowie otrzymali z rąk pani Dyrektor stypendia.

31 klas

400 uczniów

70 nauczycieli

Galerie

Zobacz wszystkie

Święto Szkoły 2018 - Akademia

Święto Szkoły 2018 - Akademia

2018-05-09
Święto Szkoły 2018 - apel

Święto Szkoły 2018 - apel

2018-05-09
3 Maja 2018

3 Maja 2018

2018-05-09
Międzyszkolny konkurs recytatorski

Międzyszkolny konkurs recytatorski

2018-05-09

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych
2018-05-28

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu, tel: 16 670 72 70, mail: szkola@sp14.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl.
 3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a, h ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie:

-  firma Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
    ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice oraz

- NZOZ Optima, Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 32

 1. Dane Państwa będą przechowywane na czas realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w placówce oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania
  i przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

 

 

Przemyśl, dn.25 maja 2018 r                                Małgorzata Kozaczenko

                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14

                                                                        im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - 2018
2018-03-26

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2018/19

Nabór do klasy sportowej IV i VII
2018-03-23

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu ogłasza nabór do klasy sportowej IV i VII.

Egzamin sprawnościowy odbędzie się w dniu 26.03.2018 roku o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Zobacz wszystkie ogłoszenia

Nasze sukcesy

Urszula Chlipała
Urszula Chlipała

LAUREATKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z HISTORII

Karol Choma
Karol Choma

III MIEJSCE W I WOJEWÓDZKIM DZIECIĘCYM FESTIWALU „PIOSENKA W MUNDURZE”

Wybitne Lekkoatletki
Wybitne Lekkoatletki

Zobacz więcej aby zobaczyć skład.

Zobacz więcej
Wybitni Lekkoatleci
Wybitni Lekkoatleci

Zobacz więcej aby zobaczyć skład.

Zobacz więcej
Ksawier Służały
Ksawier Służały

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM POD HASŁEM "BAJKOWE KUKIEŁKI"

Zofia Czaja
Zofia Czaja

UCZESTNICZKA FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z J. POLSKIEGO I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z HISTORII