Pedagog i Psycholog

Informacja dla rodziców

Witam Państwa w imieniu swoim i pani psycholog w obecnym roku szkolnym 2018/2019 i pozwolę sobie przekazać kilka istotnych informacji:

  1. Rodziców dzieci korzystających z obiadów z MOPS i zainteresowanych dożywianiem proszę o doniesienie dokumentów do MOPS i poinformowanie szkoły (kierownika świetlicy, pedagoga) o tym fakcie – osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem pracowników socjalnych.
  2. W obecnym roku szkolnym będzie kontynuowana akcja „Podaruj dzieciom radość” . Dziękując jeszcze raz za aktywny udział dzieci w poprzednim roku szkolnym, zwracam się z prośbą o ponowne przyłączenie się w tym roku szkolnym. Na pierwszej godzinie wychowawczej w każdym miesiącu w poszczególnych klasach będzie wystawiona skarbonka, do której dzieci będą mogły wrzucać „przysłowiową złotówkę”. Akcja ma charakter dobrowolny, a uzbierane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – z góry dziękuję!
  3. Od tego roku szkolnego nastąpiła zmiana gabinetu pedagoga, który jednocześnie będzie też gabinetem psychologa szkolnego, zatrudnionego w naszej szkole w ramach połączenia szkół. Nowe miejsce to dawny pokój księgowości obok Sekretariatu i gabinetu Dyrektora – parter.

Zapraszamy Państwa do współpracy i służymy pomocą w sytuacjach problemowych.

Pedagog szkolny - mgr Zofia Kulig
Psycholog szkolny - mgr Anna Ziemska

Godziny pracy Pedagoga
Poniedziałek 10.30 – 15.00
Wtorek 8.00 - 14.20
Środa 8.00 – 14.30
Czwartek 08.00 - 11.30
Piątek 8.00 - 13.10


Godziny pracy Psychologa
Poniedziałek 12.00 – 16.00 - budynek SP 14
Czwartek 12.00 – 16.00 - budynek Gimnazjum
Piątek 12.00 – 15.00 - budynek SP 14

Ostatnia edycja: 2018-10-30