Samorząd uczniowski


Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/17

Przewodnicząca: Aleksandra Staszków - klasa 6a
Zastępca: Oliwier Gierczak - klasa 6c
Skarbnik: Adam Równicki - klasa 6c
Sekretarz: Elżbieta Szelążek - klasa 6c

Dyskoteka andrzejkowa

Dnia 24 listopada br. odbyła się szkolna dyskoteka andrzejkowa dla klas 4-6, połączona z tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi oraz uwielbianą przez uczniów loterią fantową. Podczas dyskoteki Samorząd Uczniowski zgodnie z wcześniejszymi planami zorganizował zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromnym sercem i udało nam się zebrać bardzo dużo karmy.Wszystkim serdecznie dziękujemy w imieniu podopiecznych schroniska.

Dyskoteka andrzejkowa

Dyskoteka szkolna

26 października odbyła się szkolna dyskoteka zorganizowana przez Samorząd uczniowski. W dyskotece uczestniczyli uczniowie klas 4-6 pod opieką wychowawców, nauczycieli oraz rodziców, którzy zadbali o poczęstunek w klasach. Wszystkim towarzyszył dobry humor. Już czekamy na nastepną dyskotekę.

Dyskoteka karnawałowa

Dnia 8 lutego br. odbyła się szkolna dyskoteka karnawałowa dla klas 4-6, połączona z uwielbianą przez uczniów loterią fantową. Podczas dyskoteki Samorząd Uczniowski zgodnie z wcześniejszymi planami zorganizował zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromnym sercem i udało nam się zebrać bardzo dużo karmy. Wszystkim serdecznie dziękujemy w imieniu podopiecznych schroniska.

Dyskoteka karnawałowa

Wybory samorządowe

Dnia 26 września br. odbyło się zebranie samorządów klasowych podczas, którego w tajnych wyborach wybrano Samorząd Uczniowski. Przewodniczącą została Aleksandra Staszków z klasy 6A, zastępcą – Oliwier Gierczak z klasy 6C, skarbnikiem – Adam Równicki z klasy 6C, sekretarzem – Elżbieta Szelążek również z klasy 6C. Do sekcji dekoratorskiej powołano: Wiktorię Markiewicz z klasy 6A, Zuzannę Szeląg z klasy 6B, Aleksandrę Olszańska z klasy 5A, Darię Strzępek z klasy 5A, Maję Wójcik z klasy 5C, Malwinę Amarowicz z klasy 5D, Zofię Brzezińską z klasy 4C oraz Amelię Franków z klasy 4C.