Pedagog szkolny


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Witam Państwa w imieniu swoim i pani psycholog w obecnym roku szkolnym 2017/2018 i pozwolę sobie przekazać kilka istotnych informacji:
1. Rodziców dzieci korzystających z obiadów z MOPS i zainteresowanych dożywianiem proszę o doniesienie dokumentów do MOPS i poinformowanie szkoły (kierownika świetlicy, pedagoga) o tym fakcie – osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem pracowników socjalnych.
2. W obecnym roku szkolnym będzie kontynuowana akcja „Podaruj dzieciom radość” . Dziękując jeszcze raz za aktywny udział dzieci w poprzednim roku szkolnym, zwracam się z prośbą o ponowne przyłączenie się w tym roku szkolnym. Na pierwszej godzinie wychowawczej w każdym miesiącu w poszczególnych klasach będzie wystawiona skarbonka, do której dzieci będą mogły wrzucać „przysłowiową złotówkę”. Akcja ma charakter dobrowolny, a uzbierane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – z góry dziękuję!
3. Od tego roku szkolnego nastąpiła zmiana gabinetu pedagoga, który jednocześnie będzie też gabinetem psychologa szkolnego, zatrudnionego w naszej szkole w ramach połączenia szkół. Nowe miejsce to dawny pokój księgowości obok Sekretariatu i gabinetu Dyrektora – parter.
Zapraszamy Państwa do współpracy i służymy pomocą w sytuacjach problemowych.

Pedagog szkolny - mgr Zofia Kulig
Psycholog szkolny - mgr Joanna Bielówka

Godziny pracy Pedagoga i Psychologa

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 10.30 – 15.00
wtorek 8.00 - 14.20
środa 8.00 – 14.30
czwartek 08.00 - 11.30
10.50 – 14.50 - Psycholog
piątek 8.00 - 13.10