Kadra


Dyrekcja


Małgorzata Kozaczenko

Małgorzata Kozaczenko

Joanna Tomaka-Chlipała

Joanna Tomaka-Chlipała

Bogusław Klisowski

Bogusław Klisowski

Biblioteka

Marzena Kędzierska
Agnieszka Głużycka-Choma
Anna Załęska

Świetlica

Anna Chromiak
Ewa Karpierz
Anna Morawska
Ewelina Blatkiewicz-Łabińska
Monika Wieszczek
Małgorzata Mościcka
Grzegorz Brzezicki
Alicja Skrabalak

Specjaliści

Zofia Kulig - pedagog
Danuta Żelazko - pedagog
Bernadetta Guzik - logopeda
Julitta Tymczyszyn - surdopedagog
Monika Mühln - tyflopedagog
Joanna Bielówka - psycholog
Małgorzata Szturm-Mendychowska - rewalidator
Mariola Stasieczek - doradca zawodowy

Nauczyciele klas I-III

Małgorzata Chamera
Anna Charatonik
Ewa Dec
Dorota Geleta
Iwona Hus
Barbara Michalik
Bogumiła Nowak
Anita Seneczko
Joanna Wereda

Nauczyciele klas IV-VIII i Gimnazjum

Małgorzata Kozaczenko - język polski
Elżbieta Gradowska-Gibała - język polski
Ewa Leszczyńska-Świeży - język polski
Sabina Bednarczyk - język polski
Alina Myka-Stec - język polski
Beata Wasyliszyn - język polski
Danuta Piatek - język polski
Joanna Tomaka-Chlipała - historia i społeczeństwo
Elżbieta Dybek - historia i wiedza o społeczeństwie
Ewa Dubaniowska - historia i społeczeństwo
Halina Dębicka - plastyka
Czesław Ams - plastyka, zajęcia artystyczne
Agnieszka Marcińczak - muzyka, świetlica
Małgorzata Tabinowska-Osada - język angielski
Agnieszka Wojnarowicz - język angielski
Agnieszka Gajda - język angielski
Magdalena Augustyn - język angielski
Piotr Tomusiak - język angielski
Roman Drzymała - język angielski
Agata Ploch-Babieczko - język angielski
Magdalena Tomusiak - język niemiecki
Barbara Karnas - język niemiecki
Agnieszka Tymoczko - język niemiecki
Doraota Żelaszkiewicz - język niemiecki
Elżbieta Soboń - język niemiecki
Małgorzata Gajewska - matematyka
Monika Płocica - matematyka
Izabela Katyńska - matematyka
Magdalena Koszykowska - matematyka
Małgorzata Duplaga - matematyka
Dorota Zych - matematyka
Dorota Rogoz-Siepioła - geografia
Beata Kurzepa - przyroda
Romana Pach - biologia
Andrzej Siwy - przyroda
Małgorzata Dziumak - chemia
Wioletta Sobo-Duszyk - chemia
Barbara Gawron - zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
Katarzyna Terlecka-Kurcz - informatyka, zajęcia komputerowe
Andrzej Zych - zajęcia komputerowe, informatyka
Marta Wanat - technika, edukacja dla bezpieczeństwa
Dorota Rubin-Kaszycka - fizyka
Bogusław Klisowski - fizyka
Jolanta Łukasiewicz - chemia
Aneta Równicka - wychowanie fizyczne
Edyta Buława-Sieńko - wychowanie fizyczne
Anna Banaszczak - wychowanie fizyczne
Piotr Kroczek - wychowanie fizyczne
Tomasz Michalski - wychowanie fizyczne
Przemysław Korobczak - wychowanie fizyczne
Mateusz Kroczek - wychowanie fizyczne
Mariusz Zamirski - wychowanie fizyczne
Daniel Puchalski - wychowanie fizyczne
Joanna Ner-Marciniak - wychowanie fizyczne
Piotr Kowalski - wychowanie fizyczne
ks. Tadeusz Baj - religia
ks. Jan Łamasz - religia
Agata Łamasz - religia
ks. Bartosz Gajerski - religia
ks. Patryk Szymański - religia