5A i 5C na Cmentarzu Zasańskim oraz pod pomnikiem Orląt Przemyskich.