Konkursy dla Niepodległej - ogłoszenie

2018-10-19
Konkursy dla Niepodległej - ogłoszenie image .

            Z okazji zbliżającego się  jubileuszowego Święta Niepodległości  zapraszamy wszystkie klasy  4 - 8 do wzięcia udziału w Konkursach dla Niepodległej.

Laureaci poszczególnych  kategorii zaprezentują się w uroczystym podsumowaniu konkursów, które odbędzie się 9 listopada 2018 r.

Przygotowaliśmy dla Was następujące konkursy:

 1. Konkurs  plastyczny na plakat o Święcie Niepodległości dla klas 4 - 6
 2. Konkurs historyczno-informatyczny na prezentację multimedialną ,,Drogi do niepodległości – od 1795 do 1989”  dla klas 7 - 8
 3. Konkurs  piosenki  patriotycznej ,,Śpiewamy dla Niepodległej” dla klas 4 - 8
 4. Konkurs  fotograficzny  ,,A to Polska właśnie”  dla klas 4 - 8
 5. Konkurs  recytatorski ,,Poeci o Niepodległej” dla klas 4 - 8
 6. Rodzinny konkurs literacki ,,Ojczyzna w życiu  mojej rodziny” dla uczniów klas 4 - 8 i ich rodzin

 

Regulaminy konkursów

 

Konkurs  plastyczny na plakat o Święcie Niepodległości dla klas 4 – 6

 • Każda klasa 4, 5  i 6 przygotowuje dowolną techniką (w formacie A2 - A3) jeden plakat na temat Święta Niepodległości.
 • Praca może być wykonana przez jedną lub więcej osób z danej klasy.
 • Podpisany plakat należy oddać organizatorom  konkursu do 5 listopada.
 • Nagrodzone prace zostaną pokazane podczas uroczystego podsumowania konkursów.  

 

Konkurs na historyczno-informatyczny na prezentację multimedialną

,,Drogi do niepodległości – od 1795 do 1989”  dla klas 7 – 8

 • Każda klasa 7 i 8  przygotowuje jedną prezentację multimedialną związaną ze Świętem Niepodległości.
 • Temat prezentacji to ,,Drogi do niepodległości – od 1795 do 1989” 
 • Prezentacja ma być projektem wykonanym przez grupę uczniów z danej klasy.
 • Prezentacja może zawierać od 20 do 30 slajdów i nie może trwać dłużej niż 6 minut.
 • Prezentacje należy przekazać / przesłać organizatorom konkursu do 5 listopada.
 • Nagrodzone prezentacje zostaną przedstawione  przez ich autorów podczas uroczystego podsumowania konkursów.  

Konkurs  piosenki patriotycznej ,,Śpiewamy dla Niepodległej”  dla klas 4 – 8

 • Każdą klasę (od 4 do 8)  reprezentuje jeden wokalista, duet, grupa lub chór (może być cała klasa).
 • Reprezentanci przygotowują jeden utwór o tematyce patriotycznej.
 • Reprezentanci klas wezmą udział w przesłuchaniach  (do 7 listopada), które pozwolą wyłonić laureatów konkursu wokalnego.
 • Zwycięzcy wystąpią podczas uroczystego podsumowania  konkursów.  

 

Konkurs  fotograficzny  ,,A to Polska właśnie”  dla klas 4 – 8

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas  4 - 8.
 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.
 •  Uczestnicy konkursu wykonują fotografię (lub serię zdjęć, ale maksymalnie 4) na  temat ,,A to Polska właśnie”.
 • Podpisane zdjęcia (w formacie przynajmniej 10 x15 cm  lub większym) należy przekazać organizatorom  konkursu do 5 listopada. 
 • Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania konkursów.  

 

Konkurs  recytatorski ,,Poeci o Niepodległej” dla klas 4 – 8

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 8.
 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.
 • Uczestnicy konkursu przygotowują recytację jednego utworu o tematyce patriotycznej.
 • Zgłoszeni recytatorzy wezmą udział w eliminacjach  (do 5 listopada),  które pozwolą wyłonić laureatów konkursu.
 • Zwycięzcy wystąpią podczas uroczystego podsumowania  konkursów.  

 

Rodzinny konkurs literacki ,,Ojczyzna w życiu mojej rodziny”

dla uczniów  klas 4 -8 i ich rodzin

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas od 4 do 8 oraz ich rodzin.
 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.
 • Praca konkursowa może być wykonana samodzielnie przez ucznia lub przy współpracy rodziny- rodziców, dziadków czy rodzeństwa.
 • Temat  konkursowej pracy literackiej to: ,,Ojczyzna w życiu mojej rodziny”.
 • Pracę należy napisać na komputerze i oddać (do 5 listopada) nauczycielowi języka polskiego.
 • Do pracy można dołączyć zdjęcia lub elementy multimedialne (np. prezentację).
 • Laureaci zaprezentują swoje prace podczas uroczystego podsumowania konkursów.  

   Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji, terminów i miejsc przesłuchań będą przekazywane na bieżąco!

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów!

         Organizatorzy

rozeta2.jpg                                    Zespół Humanistyczny

Wróć do listy

Najnowsze

Wycieczka klasy 6a szlakiem przemyskich cmentarzy image
Wycieczka klasy 6a szlakiem przemyskich cmentarzy

Czytaj »

Udział pocztu sztandarowego szkoły w uroczystościach 100-lecia Odzyskania Niepodległości image
Udział pocztu sztandarowego szkoły w uroczystościach 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Czytaj »