Akcja sprzątania świata - podziękowanie


Drodzy Przyjaciele Ziemi,

przesyłamy owoc naszej wspólnej pracy na rzecz czystego środowiska - Raport Akcji Sprzątanie świata - Polska 2016. Wszystkim uczestnikom, czyli Wam, dziękujemy i gratulujemy - bez Waszej pracy nie byłoby Akcji, a bez relacji oraz zdjęć, nie byłoby Raportu.

Publikacja w formie elektronicznej dostępna tutaj:

http://www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/edycja-2016/raport-akcji-sprzatanie-swiata-polska-2016/