21 kwietnia - Wycieczka klasy 4b i 5c


Klasy 4b i 5c  pod opieką  wychowawców wybrały sie na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce.

Przygoda rozpoczęła się od zjazdu najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem górniczym - szybem Regis. Nad wyprawą czuwał doświadczony przewodnik zwany przodowym. Przodowy każdemu uczestnikowi ekspedycji przydzielał górniczy zawód oraz zadanie do wykonania. "Młodzi górnicy" samodzielnie mierzyli poziom stężenia metanu, wyszukiwali i transportowali sól, wyznaczali drogę i badali nieznane sobie komory. W ten sposób uczniowie w praktyce  poznali codzienne podziemne życie, a także tajniki górniczych tradycji i obrzędów. 

GALERIA